Anlæg

Jysk Plante- og Anlægsteknik
har et udvidet samarbejde med specialister i anlægsopgaver, således at vi kan stå som hovedentreprenør uanset arbejdets art eller omfang.

Terrænregulering og andet jordarbejde udføres omhyggeligt med de mest moderne maskiner, således at der opnås de bedste vækstbetingelser for græs og beplantning.


Jysk Plante- og Anlægsteknik anbefaler sine kunder at anvende de bedste plantetyper og belægninger afpasset efter helheden i anlægget.

Enhver entreprise er omfattet af den almindelige garantiordning.
 


    Salonikivej 10, 8530 Hjortshøj    -    Tlf. 86 99 91 66   -    Mob. 29 27 73 66   - E-mail: mail@j-p-a.dk